Rodo


KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję Panią/Pana o tym, w jaki sposób przetwarza się Pani/Pana dane osobowe.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Dagmara Bauer, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Dagmara Bauer z siedzibą w Strykowie (95-010 Stryków), ul. Emilii Plater 5 lok.11.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Można się ze mną skontaktować:

 • telefonicznie: 516 326 780
 • pod adresem e-mail: dagmara.bauer@o2.pl
 • w siedzibie Kancelarii pod adresem: ul. E. Plater 5 lok. 11, 95-010 Stryków

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach zapewnienia świadczenia przez Kancelarię – w sposób profesjonalny, zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz Kodeksem Etyki Radcy Prawnego – pomocy prawnej.


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonywania umów z Klientami
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na mnie jako Administratorze Danych
 • art. 6 ust. 1 lit. d) RODO – dla ochrony interesów osoby, której dane dotyczą
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych

JAKIM PODMIOTOM KANELARIA MOŻE PRZEKAZYWAC PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Osobami, którym mogą być ujawnione Państwa dane osobowe są radcowie prawni, adwokaci, aplikanci, praktykanci (studenci) – zatrudnieni w Kancelarii lub świadczący na rzecz Kancelarii usługi prawnicze, w związku z wykonywaniem tego rodzaju usług, a także podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi druku, pocztowe, kurierskie, a także organy podatkowe.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KANCELARIĘ

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do Państwa danych osobowych
 • sprostowania Państwa danych osobowych
 • usunięcia Państwa danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych

PRAWO SPRZECIWU

Mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

INFORMACJA CO DO WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY ORAZ PROFLOWANIE

Kancelaria nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Kancelaria nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.