Wynagrodzenie


Wynagrodzenie Kancelarii za świadczoną pomoc prawną ustalane jest indywidualnie z klientem. Każda sprawa jest inna, dlatego wynagrodzenie uzależnione jest między innymi od:

 • rodzaju sprawy
 • stopnia komplikowania i zawiłości sprawy
 • wysokości dochodzonego roszczenia
 • niezbędnego nakładu pracy
 • etapu na jakim znajduje się określona sprawa
 • czasu bądź terminu na wykonanie zleconej usługi

Istnieje możliwość ustalenia następujących rodzajów wynagrodzenia: ryczałtowe, godzinowe oraz mieszane.

Wynagrodzenie ryczałtowe – stawka wynagrodzenia ustalana jest w stałej, miesięcznej wysokości niezależnie od nakładu pracy Kancelarii przypadającego na dany miesiąc. Stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej.

Wynagrodzenie godzinowe – wysokość wynagrodzenia ustalana jest według stawki godzinowej.

Wynagrodzenie mieszane (ryczałtowo – godzinowe) – obejmuje stałą stawkę miesięczną dla określonej liczby godzin pracy oraz rozliczenie według stawki godzinowej przy przekroczeniu ustalonej liczby godzin pracy Kancelarii.

Porada prawna

Koszt udzielenia standardowej porady prawnej ustalany jest ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Najniższy koszt porady prawnej może wynieść 100 zł + VAT.

W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem porada prawna udzielana jest bezpłatnie (w ramach zleconej sprawy).

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe – ustalane jest według Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 1. do 500 zł - 90 zł
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł
 7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł
 8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł
 9. powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł

Terminy płatności

Wynagrodzenie Kancelarii co do zasady płatne jest z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.


*Ustalone z Klientem wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych i skarbowych.